Няма нищо по естествено от това, когато нещо е мръсно да бъде почистено със сапун. Обаче при нефтените разливи в открити води, нещата са малко по-сложни, съвсем малко. При тях, както и при другите хорски гафове, не рядко се случва един да забърка кашата, трети да я сърба, а четвърти да разчиства след това. В случая с петролните разливи, учените са тези които отговарят за технологията на почистване. И понеже катастрофата на кораба “Коста Конкордия” е съвсем пресен пример за кашообразуване, сърбане и изчистване, новина от Университета в Бристол идва съвсем тематично.

Умните хора залягали не малко време над учебниците и научните трудове, сиреч учените са създали особен вид сапун влияещ се от магнитно поле, който може да бъде използван при петролните разливи. Сапунът е направен от разтворено желязо в повърхностно активни инертни материали съставени от хлоридни и бромидни йони. Ако не ви стана много ясно, състава има сходства с този на водата за уста и в омекотителите за тъкани. Прибавеното желязо създава метален център в сапуненката, а като имаш метал ти трябва само един магнит за да го управляваш. Всъщност не е чак толкова просто, но пък е ефективно и чисто за природата.

Надявам се направения експеримента да внесе още ясното по темата: В съд с вода е сложен сапуна с железни частички и е добавен гъст органичен разтворител (някакъв петролен дериват), който остава като тънък слой на повърхността. Когато в съда се постави магнит, богатия на желязо сапун преодолява гравитацията и повърхностното напрежение между водата и петрола и се придвижва през органичния разтворител към магнита (обирайки и разтворителя със себе си). И готово – кашата, която сме забъркали е изсърбана.

Поради лесната работа със магнитния сапун се очаква технологията да има широко приложение. Предимствата му са, че е електропроводим, точката на топене, формата и размера на инертните материали, както и бързината на разтваряне във вода могат лесно да бъдат променяни и контролирани с магнит. В миналото за да се направи нещо такова се е добавял електрически заряд или са се променяли киселинността, температурата или налягането в системата, като всички тези промени са безвъзвратни и струват доста пари. Сега железния сапун дава възможност по-лесно да се разтваря и изважда от водата, като след себе си не оставя вредни химикали, само почистена вода.

Дано това се окаже решението на проблема с петролните разливи, за да можем всички да спим по-спокойно. Все пак вината за тези еко кастрофи е на всички нас, които употребяваме петрол, петролни продукти и транспорт захранван с петролни горива. А потърпевшите както обикновено са нищо неподозиращи и съвсем невинни, като тези:

Може да видите част от жертвите на петролните разливи тук (снимките са hard) и тук

И не се притеснявайте да ограничавате консумацията на вносни стоки доставяни от другия край на свят или пък да си карате велосипедите. В случай, че се постараем и намалим консумацията на стоки и услуги свързани с петрола (а от там и петролните разливи), то учените от Университета в Бристол няма да останат без работа. Те има и други неща за вършене освен постоянно да оправят кашите които човечеството дружно забърква.


| RSS feed for comments on this post

Comments are closed.