Енергията не се губи

Умишлено тази статия беше пусната в публичното пространство на обяд в 12:00 часа, като я прочетете ще разберете защо.

Има един основен закон в природата от който никой и нищо не може да се отърве: Закона за запазване на енергията – Енергията не се създава и не се губи, тя просто се преобразува от един вид в друг. Всички го знаем това, но не си даваме сметка че наистина е така и че е приложимо за всичко, ама наистина за всичко и всички, дори и за феновете на бирата.

Бирата е велика напитка – с дълга история и полезни свойства и затова доста се пие. Съвсем нормално е производителите на един такъв продукт, който се купува масово и е популярен, да поведат крак в иновациите и нововъведенията. В България също бира се пие много, навсякъде и по всяко време, разликата е само в това, че нашите родни производители не използват потенциала й напълно. Затова реших да им подскажа как да намалят разходите и да увеличат продажбите си.

Всеки който пие бира поне веднъж се е оригвал. Какво общо има това с намаляването на разходите за пивоварните ли? Отговора е в газта, всяко производство се нуждае от енергия и по правило се използва природен газ. Природния газ се образува при анаеробно (безкислородно) разлагане на органичен материал. Какво съвпадение след производството на бирата в пивоварните остават голeми количества от хмел, ечемик и дрожди, които при разлагането си отделят природен газ. За целта ви е нужен само BOB (Biphase Orbicular Biodigester System). ВОВ е биореактор – огромен силоз, който превръща биологичния отпадък от пивоварните в природен газ. BOB e с капацитет от 5.7 куб.м. на минута. Обичайно тази енергия се използва за пречистване на отпадните води, заедно с това се оползотворяват отпадъците от производството и се намалява разхода за енергия.

Най-големия плюс според мен обаче е мениджърския и маркетингов потенциал на подобна иновация. Не всички компании осъзнават, че за да имат устойчив бизнес трябва да са обществено ангажирани. Възприемането на екологични принципи за производство показва както на потребителите така и на инвеститорите и партньорите, че компанията не мисли само за печалбата си, мисли в перспектива и има дългосрочна стратегия за развитие, притежава ресурси и капаците да инвестира в нововъведения и да подобрява производството. На кратко, това подобрява рейтинга на компанията и увеличава продажбите.

Е това е моето предложение към собствениците на пивоварни, а тези които си нямат пивоварна, могат да станат поне временни собственици на една бутилка с пиво. Наздраве!


| RSS feed for comments on this post

Comments are closed.