Днес е денят на Земята. Доста се замислих дали да не напиша „земята“ с малка буква, тъй като все още масово я възприемаме като нещо незначително. Нека са запитаме: как дойдох на работа, къде си изхвърлих боклука, каква вода използваме за напояване, какво ядем ….

Въпросите не са малко и са наистина глобални, но пък все повече хората мислят и действат намирайки съмишленици и обединявайки усилията си.
По долу предлагам няколко снимки които правят връзка между това, което причиняваме на себе си.

Започвам от красивата природа, чиито функции далеч надхвърлят естетиката:

Сигурно е излишно да се псоменава връзката между флората и фауната, земята, въздуха и водата. Все ясни неща, които обаче често минават с графата „да бе, да това е ясно“ и когато стане някакъв инцидент просто цъкаме с език и после забравяме, че и ние сме част от нефтения разлив, защото потребяваме горива и пластмаса, но после пак в жълтия контейнер за боклук откриваме какво ли не освен пластмаса.

Много често е причини за дедено нещастие не са така очевидни и преки, и лекуваме само следствието, без да предприемаме мерки, това да не се случва повече:

А лекувайки само симптомите, рискуваме болестта да стане необратима:

Време е всеки да поеме своята малка част от отговорността, не само защото е деня на Земята, не само защото ни предстоят парламентарни избори, а най-вече защото сме единодушни – нещата трябва да се променят:


| RSS feed for comments on this post

Comments are closed.