Нека сме по-естествени

Докато някои се чудят, дали застрояването ще ни даде достатъчно хляб, а други се мъчат да им обяснят, че природата е тази която може да ни храни винаги стига да сме с всичкия си за да я опазим, аз предлагам да отскочим до Ирландия, където учени са установили, че най-доброто е наистина естественото.

Изследване обхващащо 8 568 ирландски деца показва, че ако бебетата се кърмят от 13 до 25 седмици, това намалява риска от затлъстяване при израстването на детето с 38%. Удължите ли този период на повече от 26 седмици, процента скача на51. Спор няма, че и друг път са правени подобни изследвания, които обаче са подлагани на критики поради едни или други причини в своята технология и обхват. Това изследване обаче се е поучило от недостатъците на предходните и има сериозни доводи за представителност. На практика всяко седмо дете в Ирландия, родено през 1997г. и 1998г. е част от представителната извадка. Под внимание са взети и редица важни фактори предопределящи затлъстяването, каквито са теглото на родителите, ниския социално-икономически статус и липсата на физическа активност. С други думи – да естественото кърмене е най-доброто за детето и определено намалява риска от затлъстяване. А причините които се дават като обяснение са основно две: от една страна богатото съдържание на кърмата, а от друга по-лесното улавяне на сигналите за ситост, които детето подава към майката.

И все пак учените наблягат на факта, че ползите при 13 седмици кърмене са значително по-малки в сравнение с 26 седмици, когато процентите значително се покачват. По подробна информация на английски език може да прочетете, ето тук. Е надявам се, това да е още един важен стимул повече майки да кърмят по-дълго децата си. А за останалите, остава поуката, че по-хубаво от естественото няма. Да се надяваме, че и горите ни ще си останат все така ествтсени и наистина гори и то не само на хартия, докато на практика се превръщат в обезлесени свлачищни райони, с намалено био разнообразие, нарушен хидрорежим, унищожени почви, променен климат и в крайна сметка с криворазбрана стратегия за туризъм. Абе нещата не са толкова черни, ама не е и нужно да чакаме да станат.

Благодаря Ви, че обичате гората!


| RSS feed for comments on this post

Comments are closed.