Архив: март 17, 2011

Днес е един от най-зелените дни от годината – 17 март, денят на Свети Патрик и всички ирландци. Позачетох се за Ирландия и установих, че има доста сходства с България, но и различия. Та се зачетох още повече и започнах да сравнявам и съпоставям. Ирландия не е голяма държава, също като България.По територия те са 117-то място в света, а ние на 106-то – доста близко. Поради малката си площ на острова развива икономиката си в сферата на услугите и високи технологии, ние за сега сме на етап «услуги» остава ни да направим и следващата крачка – високите технологии. Умове не ни … прочети целия текст»