Австралийски мити работи

Ако имате някой друг излишен милион и се чудите къде и как да го инвестирате ето малко полезна информация относно Австралия и енергетиката там. Както знаем енергийния бизнес не е никак лош бизнес, освен ако не сте твърде съвестни, но и за това има лек – възобновяеми енергийни източници. Ура, ура!

В петък излезе доклад на BNEF (Bloomberg New Energy Finance) според който енергията от възобновяеми източници е по-евтина от тази произведена от въглища и природен газ. Моля за протокола отбележете, че следващите цифри са съвършено чисти, без никакво субсидиране на зелената енергия. Та говорим си за следните разлики 80$ за MWh (за възобновяемата енергия) спрямо 143$ MWh (за енергия от въглища) и 116$ (за енергия от природен газ). Разбира се не говорим за цените на тока от вече изградени и изплатили се мощности, а за такива от нови електроцентрали работещи с различните суровини. Наистина ще е трудничко да се изгради нова въглищна или газова електроцентрала поради още една причина, пряко свързана с цените посочени по-горе, та причината се казва банков кредит. Четири от най-големите финансови институции в Австралия не биха дали креди за подобна инициатива или поне не биха дали по-добри условия в сравнение с проектите за възобновяеми енергийни източници. Та с други думи колата лека полека влиза в правия път, дано да имаме достатъчно време да спрем тайфуна наречен природа, който все повече се разлютява и скоро доста трудно ще можем да го убедим, че сме се променили и вече няма да му вредим. А за последното вече си и имаме и конкретни постижения с икономическа обосновка. Освен факта че зелената енергия в Австралия е с 14% по-евтина от черната (при това без да слагаме в сметките разходите за емитирания CO2)то от 2011г. насам енергията добивана от вятър е поевтиняла с 10%, а тази произвеждана от слънчевите лъчи е поевтиняла с 29%. Дам, това е тенденцията която дори и Абу Даби признава и не крие, но за това в следващото ми енергийно отклонение.

И така новината е че най-големия износител на въглища в света – Австралия, може до 2020 – 2030 (или само след около десетина години) да покрие на 100% нуждите си от електричество с възобновяеми енергийни източници. 40% от енергията може да се добива от вятъра, 60 % от соларни кули и 2% от биомаса. Не е никак зле, само остана да се подхване сериозно този курс, а пък през това време учените със сигурност ще се постараят да подсигурят непрекъснатост на енергопроизводството от вятър и слънчеви лъчи. Уверявам ви сериозно се потят тия хора, а аз имам грижата да ви информирам какво се „ражда“от тези усилия.

А до тогава нека си припомняме всички онези хубави кътчета които трябва да опазим за да имаме шанса и да го посетим някой ден.


| RSS feed for comments on this post

Comments are closed.