Животните могат да ни спасят живота, стига да знаем какво ни казват, за което не е нужно да сте д-р Дулитъл. Първите сведения за животни предупреждаващи за природни катаклизми са още от 393г. пр. Хр. В Гърция, когато е описано масово движение на плъхове, змии, стоножки и други животни напускащи леговищата си седмица преди земетресение. Подобни сведения за странно поведение на птици, насекоми, влечуги и риби минути или дни преди земетресение има и до днес. Явно е, че животните наистина разполагат с информация за природни бедствия преди ние да ги усети. Най-силният пример е от Haicheng, Китай на 04.02.1975г. , когато има официално документрирани редица случаи на странно поведение при животни ден преди земетресението. Официален доклад описва как змия излязла от бърлогата си (посред зима) и замръзнала, птици се опитвали да пренесат яйцата извън района на земетресението, „побеснели” крави счупили юларите си и побегнали, полицейски кучета виели, а плъховете ходели като замаяни. Китайските власти обяснявали, как тези сигнали помогнали да се предотврати сериозния брой на жертвите. В същото време обаче при земетресението Tangshan в Китай, броят на жертвите бил 240 хил. души, без да има накакво животнинско опвестяване. Така темата остава отворена, а учени от най-земетръсните райони на планетата продължават да търсят отговора и да се чудят какво пропускат.

За сега обаче единственото сигурно нещо е, че животните усещат земетресенията малко преди самото събитие. Техните изострени сетива им позволяват да усетят първата вълна, т.нар. P вълна, която се движи по-бързо и предхожда истинския трус (S вълната). При кучетата е правен тест дали могат да чуят ниските звуци на бумтене на земетресението, които ние хората не чуваме. Отговорът на учените е утвърдителен, но и това дава само малка преднина преди самия трус и остава отворен въпроса могат ли дни по-рано животните да усетят земетресение и ако да, то как го правят. През 2000г. Jpseph Kirschvink публикува своя труд Earthquake Prediction by Animals: Evolution and Sensory Perception, Bull според който става дума за еволюционно развитие на някои видове на генетично ниво повече инфо на ниво умни глави тук

Все пак, ако искате да помогнете за изясняване на въпроса може да посетите сайта http://www.petquake.org/ на който всеки желаещ може да подаде информация за животни със странно поведение и при евентуално земетресение да се провери дали в региона е имало животинска „сирена” и от какви животни.

И докато учените търсят своите отговори ние с вас може да наглеждаме по интензивно поведението на нашите домашни любимци, а в случай че си нямате такъв предлагам да си осиновите някой бездомен хубусник от редицата обяви „търся дом за …”. Кой знае, може едно такова добро дело да ви спаси живота един ден.


| RSS feed for comments on this post

Comments are closed.