Какво отмива водата

Hands_washi awayМиенето на ръце е обичаен хигиеничен навик, който е първата преграда пред разпространението на микроби и заболявания. Не случайно Хепатит А се нарича още болест на мръсните ръце. Е за да е ефективно миенето то трябва да трае поне 15 – 20 секунди. Обаче всичко това не е толкова интересно колкото изследването на Kai Kaspar от университета в Osnabrück (Германия). В него се разглежда ролята на миенето на ръце върхи психиката на човек. Оказва се че този ежедневен ритуал действа разтоварващо на психиката и се грижи както за физическото така и на психичното здраве на всеки един. Пояснявам – измиването на ръцете след неуспех или ритуал, намалява чувството за провал. Не случайно, когато човек е под стрес или разстроен си взема по-дълъг от обикновено душ. Но и този „мехлем за душата“ има своите странични ефекти. Измивайки усещането за провал, всъщност се намалява и мотивацията той да бъде поправен или избегнат следващия път.

Е това не е първото изследване на въздействието на телесните действия върху психиката. Всъщност в редица култури присъстват различни ритуали и суеверия които сочат за същото, като „отмиване на лошото“ или забрана за миене за да не се „отмиване късмет“ от докосването на свещен предмет.

Всъщност Kaspar в своето изследване обръща връзките и търси последиците от дадено действие. Наистина интересна и в съзвучие с културата ни теория, но нека не разчитаме само на миенето на ръце както за физическото така и за психическото си здраве.

източник National Geographic .


| RSS feed for comments on this post

Comments are closed.