Предприемачи в „зелено“

Преди две седмици подхванах темата за екологичния туризъм със статията Еко туризъм, защо не и у нас. Днес си мисля, че е време да задълбая в тази интересна пазарна ниша.

Безспорно най-важното за всеки туристически регион е легловата база, ето защо започвам с хотелите и по-конкретно сертифицирането им като „зелени”.

Често пъти попадам на понятието „зелен” хотел, още от самото начало се усъмних, зеления цвят не е на мода тази година :). Това всъщност са хотели които имат определен сертификат, аз си избрах LEED сертификат. LEED или Leadership in Energy and Environmental Design е международно призната система за сертифициране на сгради съобразени с определени екологични норми. Най-важните критерии по които се оценяват сградите са: енергийна и водна ефективност, емисии на CO2, подобряване качествата на вътрешната екологична среда, управление на ресурсите и чувствителност към тяхното влияние. Това е стандарт, който се отнася за всички типове сгради, както търговски така и жилищни. Обхваща целия жизнен цикъл на една сграда от проектирането и изграждането до поддръжката и ремонта, включително снабдяването на наемателите и преоборудването.

LEED сертифицирането приема за ключови 5 области, които гарантират устойчивост на проекта: енергийна ефективност, устойчиво развитие на района, намалена консумация на вода, подбор на материалите и вътрешно качество на околната среда.

На пръв поглед това са само хубави думи, затова нека видим и малко резултати.

Подбор на материалите – етап 1 Строителството

Нека ви запозная с Orchard Garden Hotel (Сан Франциско, САЩ), той е само на 4 годинки, но затова пък определено знае какво значи да си „зелен”. Вече има своя платинен LEED 2009 сертификат – нека спомена, че степенуването е следното: сертифициран, сребърен, златен и платинен сертификат. Как се получава да получиш над 80 точки в това категоризиране ли, отговорът е един – всичко трябва да започне още в зародиш.
Проектирането е съобразено с технологиите, които ще бъдат използвани и вграждани в сградата и които ще гарантират не само екосъобразното строителство, но и зеления характер на къщата по време на експлоатацията й. И как би могло да е другояче, когато използваш конкретни суровини и материали. Нека видим какви.

Хотелът е построен чрез използването на бетон произведен от летяща пепел и дървесина сертифицирана от Forest Stewardship Council. При бетона, ключовия момент са вложените в него летящите пепели. Последните са отпаден материал при изгарянето на въглища и лесно може да ги откриете във филтрите на ТЕЦ-овете например. От друга страна дървесината която се използва е добита по устойчив начин, което се гарантира от горепосочения сертификат. Това ще рече, че при добиването на тази дървесина се гарантира запазването на екосистемата и цялостта на гората в която е правен добива, ползите получени от него са справедливо разпределени между участниците в процеса, не са нарушени правата на местно населени и на работниците и са спазени редица други социални, екологични и икономически критерии. Ако се чудите как ли точно се гарантира всичко това и искате повече информация, може да я намерите тук.

Друга практика при изграждането на „зелени” сгради е отпадъците по време на строителството да се влагат в следващите етапи от него или в други дейности. Нека в тази област да разгледаме практиката на Proximity Hotel (Грийсборо, САЩ). Използваната при строителството подсилена стомана, съдържа 90% рециклирана суровина, използваната гипсовата облицовка пък е на 100% от рециклиран гипсов отпадък, асфалта на 25%, а стълбищната стомана на 50%.

Ето и един по-особен пример за усвояване на отпадъците: картоните, хартиите и други остатъчни материали се дават на художници, скулптури или като цяло съвременни артисти за създаването на творби: картини, инсталации, декори и пр. Честа практика е да се поръчват картини за дадени хотел на художници, които използват отпадъците от строежа за изработката на творбите.

И накрая, нека спомена, че има строителни фирми предлагащи управление на строителните отпадъци. Обичайно те гарантират използването на 50 – 70% от отпадъците наново. При изграждането на Proximity Hotel 85% от отпадъците са рециклирани, като това са близо 1,535 тона.

Тъй като не обичам да чета дълги статии мисля да сложа точка тук. Разбира се темата как една сграда става екосъобразна ще продължа със следващи статии относно оптимизиране и нововъведения.


| RSS feed for comments on this post

One Response

  1. 1 Антова
    2010 сеп. 20

    Незнам до колко ви е интересна тази тематика, но мен лично много ме впечатлиха два фкта: използването на пепелите за производтсво на бетон и използването на строителни отпадъци за изкуство, което се излага в същата сграда – генерирала боклука.

    Ако и вас нещо ви е развълнувала, знам че не сте срамежливи и вярвам, че ще споделите 😉