Нека по детскси да опростим нещата, като проверим дали може да поставим знак за равенство между кучето и змията. Ето ги и критериите: агресивност, структура, майчинство, хранене, местообитание, характер и отношение на човека към тях.

Агресивност

Змията напада в краен случай, само когато няма изход за отстъпление и се чувства застрашена. Кучетата са почти по същия начин, само че те ако се чувстват застрашени обикновено нападат.

Змията предупреждава преди да нападне, като съска, изправя се и се надува (разширява). Кучето пък ръмжи. Разбира се и при двата вида животни има изключения, които нападат без предупреждение, но това са, както казах – изключения.

Структура
По структура, принципно също нямат разлика: мускули, кости, да точно така змиите имат кости. Вярно техния гръбнак и ребра са по-различни от кучешките, но пак си ги имат.

Майчинство
Кучетата раждат своите малки, изненада има видове змии, които също са живораждащи. Разбира се голяма част снасят яйца. Някои живораждащи например могат да родят до 75 малки, по този критерии кучетата са много назад, но пък последните са доста по-обичани от хората и нямат сериозни проблеми с изтребването – освен в райони където се консумират както змии така и кучета, което пак показва равностойност между двете.
Относно отглеждането на малките, тук кучетата са назад в еволюцията – те трябва да кърмят и топлят малките си, да ги защитават поне през първите 40 дни, до отбиването им. При змиите нещата са доста по-опростени, веднага след раждането малките поемат по своя път и са напълно самостоятелни от родителите си.

Хранене
Относно храненето змиите са месоядни също както кучетата, но последните в следствие на опитомяването и съжителството с хората са станали всеядни или почти.
Кучето понякога унищожава дребни гризачи и насекоми, но не винаги, докато някои змии само с това се занимават.

Местообитание
Змиите пребивават почти навсякъде – под и над земята, сладки и солени водоеми. Кучетата пребивават основно на земята, но пък има няколко екземпляра които са били космонавти, за разлика от змиите които не са напускали планетата ни. Мисля си обаче, че това си е, чиста проба дискриминация.

Характер
Змията може да бъде опитомена, точно както и кучето.
Змиите могат да бъдат наречени по-скоро отстъпчиви, докато кучетата са по-скоро с дух на войни.

Отношението на човека
Някои предпочитат да имат за домашен любимец куче, други змия (макар те да са по-малко), но така или иначе аз поддържам тезата, че е по-добре да имаш досег с природата, било то и само посредством домашен любимец.

И кучетата и змиите, биват обект на насилие, пак и двете се използват за храна или като материал за кожаро-касапската индустрия. Кучетата са ценени повече в животновъдството, а змиите основно в земеделието. Но и в двата сектора на селското стопанство не всички кучета и не всички змии са ценни.

Кучето може да спаси живота ти при лавина, а змията може да го спаси с лекарство направено от отровата й. Кучето може да те стопли, а змията търси близостта на човека за да бъде стоплена.

Сигурно може да се продължи тази статия, но мисля че схванахте идеята ми. Ако ли не ето малко разяснение – всяко животно има своето местенце в нашия живот, независимо дали ни харесва или не, затова по-добре да се научим как да ни харесва, а не да се стряскаме, изнервяме и паникьосваме при срещата си с едно или друго животно. И както казват природолюбители за срещата на човека и змията: „Ако си мислиш, че ти си се изплашил, питай змията на нея какво й е.”


| RSS feed for comments on this post

Comments are closed.