Тази седмица в Ню Йорк ще открият първата сграда, която напълно задоволява нуждата си от енергия от фотоволтаици. Честито на нюйоркчани! Града в лицето на своята управа разбира се, е поел ангажимента до 2030г. да намали количеството на изхвърляните въглеродни емисии с 30%. Част от плана за реализирането на тази сериозна цел включва изграждането и/или модифицирането на част от сградите така щото да могат сами да си произвеждат нужната им енергия използвайки слънчеви колектори.Подробностите ще лъснат в медиите след официалното откриване, но и информацията която имаме към момента мисля, че достатъчна за да си извадим умозаключенията. Соларния покрив всъщност е втора конструкция над реални покрив на сградата. Това е рамка, върху която са поставени слънчевите панели. Общия капацитет, на всичките фотоволтаици е 10,7 kW.

Допълнително има соларна топлинна система, която създава около 41 kW. И наред със слънчевата, енергия се произвежда и от вятъра чрез почти безшумна вертикална турбина (600W или 0.6kW).

Общата мощност генерирана от слънцето и вятъра позволява на сградата да задоволява нуждите си от енергия. А сградата не е малка, разполага с 3етажен голям апартамент (пу за мене, пу за мен), студио и помещение за магазин или ресторант.

Хубавото е че, пергулата върху която са поставени слънчевите панели, прави хубава сянка на покрива, която може да бъде усвоена през лятото за градина или кът за отмора.

Резонния въпрос разбира се е колко струва всичко това. Може би за нашата реалност е още скъпо, но така или иначе цената на всяка нова идея пада, след като тя стане масова. Макар че всички подобрения са направени основно от рециклирани материали, дори рециклиран цимент и тухлите


| RSS feed for comments on this post

Comments are closed.