Вижте тази снимка:

Виждате един човек и това което той има. В една снимка.
Много ли е или малко?
– Достатъчно.

Нека сме си достатъчни!

Проект на Sannah Kvist “All I Own” – нищо излишно.


| RSS feed for comments on this post

Comments are closed.