Архив: март 25, 2010

Винаги съм обичала различността, да съм в опозиция и да отстоявам трудноразбираеми за мнозинството идеи. Но не за мене искам да говоря сега, а за инициативата на World Wild Found (WWF) – «Часът на Земята».

Често пъти индивидът, разбирайки уникалността си, решава, че той е най-умният и най-можещият и отрича всичко, което е създадено от друг, и за което не се е сетил той самият. Време е да признаем, пред себе си, че колкото и да сме различни един от друг, колкото и да сме инакомислещи, има моменти в които трябва да се обединим в името на нещо малко по-голямо от нас самите.
… прочети целия текст»