Еко Ехо

Гръцкото “oikos” достига до нас като “еко”, и буквално значи къща. Къщата, като символ на обединение, дава подслон и закрила. Всички приютили се под един покрив, се приучават на съвместно съжителстване, с цел по-лесно оцеляване и развитие.

Поглеждайки глобално, нашата обща къща е планетата, която обитаваме. А поглеждайки в детайли, всеки си има собствена обител – своето тяло. Всичко между тези две перспективи е друга степен на съжителство, но така или иначе целта е една – добруването на всички “подслонени” на това място.

Всяко съжителстване е изпитание, което ни учи, променя и развива. Всеки процес, води до друг, всеки урок дава знание, всичко е свързано в симбиоза, но достъпът до това което всъщност става и се променя не винаги е достатъчно широк. Затова ни е нужно “ехо” – обществен отзвук. Така всеки проблем по-лесно намира решение, всеки урок достига до повече “училища”, а добрата практика придобива реално значение.

Не трябва да се забравя, че всичко засягащо множеството, трябва да тръгне от индивида. Ние сме двама и започнахме с нашата къщичка: еко-ехо.com. В нея ще приютим добрите практики, научените «уроци», ще дадем гласност на стоящите пред нас изпитания и проблеми. И не на последно място, ще потърсим съмишленици, с които да споделим общите си идеи и да подедем инициативи.  Надяваме се нашата “къщичка” да става все по-уютна и гостоприемна.

Това е целта на еко-ехо. Заповядайте ни на гости и останете колкото пожелаете!